"Luonnontutkimusta opetuksessa" lähikoulutusiltapäivä
Oletko suunnittelemassa syksyn 2023 ympäristöopin opetusta alakoulussa tai biologian/maantiedon opetusta yläkoulussa kollegoiden kanssa ja suunnitelmaanne sisältyy luonnontutkimisen taitoja eri muodoissa?
 • Tarjoamme teille apua suunnittelun tueksi ja järjestämme elo –joulukuun 2023 aikana kohdekouluilla ja Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa iltapäivän mittaisia koulutuksia.

Miksi tähän koulutukseen?

Osallistuja saa koulutuksesta valmiuksia luonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä perusopetuksen opetussuunnitelman alakoulun ympäristöopin tutkimisen ja toimimisen tavoitealueella tai yläkoulun biologian ja maantiedon taitojen tavoitealueella.

Mitä sinä saat tästä?

Osallistuja tutustuu Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen lainattaviin ympäristön havainnoinnin ja mittaamisen välineisiin ja niiden käyttötapoihin. Osallistuja tutustuu työtapoihin, kuinka käyttää lähiympäristöä omassa opetuksessa. Osallistuja saa valmiuksia toteuttaa suunnitella ja toteuttaa luonnontutkimusta soveltava jakso opetuksessa yhdessä muiden opettajien kanssa. Osallistuja saa tietoja kansalaishavaintojen tekemisestä oppilaiden kanssa ja raportoinnista tietoa kerääville tahoille. Samalla verkostoidut paikallisen LUMA-keskuksen ja aiheesta kiinnostuneiden muiden opettajien kanssa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Opettajille ja opetuksen ohjaajille esiopetuksesta, perusopetukseen. Koulutus tarkastelee luontoa oppimisympäristönä erityisesti luonnontieteiden opetuksen näkökulmista eri tasoilla.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen LUMA-koordinaattori. Hyödynnämme myös asiantuntijoina LUMA-keskus Suomi verkoston asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Koulutuksen ohjelma ja sisältö

 • Iltapäivän mittainen lähikoulutus ajoitetaan ja suunnitellaan alakoulun tarpeiden mukaan, mikäli samasta koulusta osallistuu vähintään viisi opettajaa/ohjaajaa.
 • Kiinnostuneista yläkoulun opettajista kokoamme oman vähintään viiden opettajan ryhmän.
 • Koulun yhteyshenkilö on yhteydessä LUMA-keskukseen sopien sopivan ajankohdan iltapäivän koulutukselle ja suunnittelulle.
 • Ryhmä tutustuu esimerkkeihin ja lainattaviin välineisiin alustavasti kerää omia alustavia toiveitaan, mitä haluaisivat tehdä oppilaiden kanssa.
 • Lähikoulutusiltapäivässä tutustaan LUMA-keskuksen henkilön johdolla sopiviin tutkimusvälineisiin ja niiden käyttöön.
 • Esittelemme myös sopivia työtapoja ja ideoimme LUMA-keskuksen koordinaattorin johdolla sisällön “Luonnontutkimusta opetuksessa” jaksolle.
 • Osallistumisesta iltapäivään saa täydennyskoulutustodistuksen (1 op) (jos iltapäivään liittyvien sisältöjä kokeillaan opetuksessa niin 2 op)

Valinnainen jatko

 • Opettaja ja koulu vastaavat opetuksen jatkossuunnittelusta koulussaan.

 • Luonnontutkimusta opetuksessa jakson toteuttaminen opettajien johdolla.

 • LUMA-keskuksen välineiden lainaamismahdollisuus ja konsultointi.

 • Mahdollisuuksien mukaan LUMA-keskus voi osallistua opetuksen toteutuksiin.

 • Valinnainen mahdollisuus osaamisen syventäminen ja lisämateriaalien löytäminen maksuttomalta verkkokurssilta (verkkokurssin laajuus 2 opintopistettä).

Koulutuksen paikkakunta ja aikataulu

 • Elo-joulukuu 2023 sovitusti

 • Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen alueella.

 • Jos kiinnostusta kauempaa niin ole yhteydessä.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Lisätietoja yleensä: kp-luma@jyu.fi tai 040-5618281 Pentti Impiö

Esimerkkejä toteutetusta työskentelystä “Luonnontutkimusta opetuksessa” Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen alueella.

Taustaa koulutukselle

Lähikoulutusiltapäivä on osa Opetushallituksen rahoittamaan LUMAn lumoa -täydennyskoulutusta, ja sen toteuttaja on LUMA-keskus Suomi verkosto. Koulutus on vesokelpoinen ja osallistujalle maksuton. LUMAn lumoa, luonto oppimisympäristönä -täydennyskoulutuksessa (1–4 op.) pääset päivittämään tietojasi ja taitojasi hyödyntää luontoa oppimisympäristönä osana opetusta. Koulutuksessa saatetaan yhteen koulun lähiluonto oppimisympäristönä, havaintojen ja aineiston keruun tekeminen ympäristöstä sekä kansalaishavainnointi. Koulutuksen lähtökohtina on oppilaiden osallisuus oppimiseen ja yhteiskuntaan, korkeatasoinen luonnontieteiden ja matematiikan opettaminen lapsen tai nuoren kehitystason huomioiden sekä ilmiökeskeisyys opetuksessa.