Yhteystiedot

Jos sinulla herää kysymyksiä tai toiveita LUMA-toimintaan liittyen niin ota yhteyttä meihin sähköpostilla: kpluma@chydenius.fi

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toimintaan osallistuvat

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen käytännön toimintaan osallistuu asiantuntijoita muun työnsä ohella Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta sekä Centria-ammattikorkeakoulusta. Tilanteen mukaan myös yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat toimia ohjaajina erityisesti tiedeluokka Kokon aktiviteeteissa.

 • Ismo Hakala, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen hallinnollinen johtaja ja LUMA-keskus Suomen johtokunnan pysyvä asintuntijaedustaja. Ismo toimi professorina Kokkolan yliopiskeskus Chydeniuksessa.
 • Pentti Impiö, LUMA koordinaattori. Vastaa LUMA-keskuksen toiminnan koordinoinnista alueellisesti ja LUMA-keskus Suomi verkostossa. Pentti on taustaltaan biologi ja aineenopettaja/luokanopettaja, joka on toiminut pitkään erikoissuunnittelijana ja opettajankouluttajana vastaten ympäristöopin perusopetuksesta luokanopettajien aikuiskoulutuksessa Kokkolan yliopistokeskuksessa. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on ulkona tapahtuva opetus sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa.
 • Mikko Myllymäki, LUMA asiantuntija. Vastaa LUMA-keskuksen toiminnan koordinoinnista Lukioiden kanssa. Mikko toimii tutkimuskoordinaattorina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa Informaatiteknologian yksikössä. Mikko on tutkinut ja kehittänyt tieto- ja viestinätekniikan käyttöä yliopisto-opetuksessa. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on
 • Tommi Nurmi, LUMA asiantuntija. Vastaa LUMA-keskuksen toiminnan koordinoinnista perusopetuksen kanssa. Tommi toimii yliopisto-opettajana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ja on pitkään toiminut tätä ennen luokanopettajana. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa kuin myös koodauksen ja ohjelmoinnin opetus varhaiskasvatuksessa sekä alakoulussa.
 • Jana Holm, LUMA asiantuntija. Vastaa LUMA-keskuksen Tiedeluokka Kokon kemian ja bioteknologian aktiviteeteistä sekä ruotsinkielisestä toiminnasta. Jana toimii yliopettajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on
 • Emilia Sainio, LUMA asiantuntija. Osallistuu LUMA-keskuksen Tiedeluokka Kokon toimintaan. Emilia toimii matematiikan ja fyysiikan lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa ja toimi aktiiviesti MAOL-Keski-Pohjanmaa ry:ssä. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on

Ohjausryhmä

 • Suvi Alamaa, Kokkolan kaupunki, sivistyskeskus
 • Jonas Sandelin, Kokkola Industrial Park
 • Jana Holm, Centria AMK
 • Petri Salo, Vetelin kunta, Vetelin lukio
 • Eija-Riitta Kohal, Kannuksen kaupunki, Kannuksen lukio
 • Markku Anttila, Kokkolan kaupunki, Kokkolan suomalainen lukio
 • Anna Polso, Kokkolan kaupunki, Halkokarin koulu
 • Mari Pitkänen, Kokkolan kaupunki, Halkokarin koulu
 • Mika Väisälä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

LUMA-keskus Suomi verkoston yhteystiedot

https://www.luma.fi/keskus/yhteystiedot/