Yhteystiedot

Jos sinulla herää kysymyksiä tai toiveita LUMA-toimintaan liittyen niin ota yhteyttä meihin sähköpostilla: kpluma@chydenius.fi

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toimintaan osallistuvat

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen käytännön toimintaan osallistuu asiantuntijoita muun työnsä ohella Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta sekä Centria-ammattikorkeakoulusta. Tilanteen mukaan myös yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat toimia ohjaajina erityisesti tiedeluokka Kokon aktiviteeteissa.

 • Ismo Hakala, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen hallinnollinen johtaja ja LUMA-keskus Suomen johtokunnan pysyvä asintuntijaedustaja. Ismo toimi professorina Kokkolan yliopiskeskus Chydeniuksessa.
 • Pentti Impiö, LUMA koordinaattori. Vastaa LUMA-keskuksen toiminnan koordinoinnista alueellisesti ja LUMA-keskus Suomi verkostossa. Pentti on taustaltaan biologi ja aineenopettaja/luokanopettaja, joka on toiminut pitkään erikoissuunnittelijana ja opettajankouluttajana vastaten ympäristöopin perusopetuksesta luokanopettajien aikuiskoulutuksessa Kokkolan yliopistokeskuksessa. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on ulkona tapahtuva opetus sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa.
 • Mikko Myllymäki, LUMA asiantuntija. Vastaa LUMA-keskuksen toiminnan koordinoinnista Lukioiden kanssa. Mikko toimii tutkimuskoordinaattorina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa Informaatiteknologian yksikössä. Mikko on tutkinut ja kehittänyt tieto- ja viestinätekniikan käyttöä yliopisto-opetuksessa. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on
 • Anna Polso, LUMA asiantuntija. Anna toimii luokanopettajana Halkokarin koulussa Kokkolan kaupungilla. Oman toimensa ohella hän toimii LUMA keskuksessa asiantuntijana yliopisto-opettajana. Erityisenä kiinnostuksena hänellä on robotiikan, koodauksen ja ohjelmoinnin opetus varhaiskasvatuksessa sekä alakoulussa. Anna toimii myös Halkokarin koulussa matematiikkaluokkien opettajana ja on kiinnostunut matemaatiikan opetuksen kehittämisestä erityisesti alakoulussa. Annalla on mahdollisuus vierailla Tiedeluokka Kokko toiminnan merkeissä kouluissa ja hän myös ohjaa ja avustaa erilaisten lainattavien laitteidemme käytössä.
 • Emilia Sainio, LUMA asiantuntija. Osallistuu LUMA-keskuksen ja Centria ammattikorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämiseen ja koordinointiin.Emilia toimii matemaattisten aineiden koulutusalapäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa ja toimi aktiivisesti MAOL-Keski-Pohjanmaa ry:ssä.
 • Tiina Aittola, LUMA asiantuntija. Osallistuu LUMA-keskuksen Tiedeluokka Kokon toimintaan, mikä tapahtuu ammattikorkeakoulu Centrian tiloissa. Tiina toimii kemian lehtorian Centria ammattikorkeakoulussa.

Ohjausryhmä

 • Ohjausryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja koostuu LUMA-toiminnan alueellisista yhteistyötahojen edustajista.
 • Sinulla on mahdollisuus nostaa esille asioita ohjausryhmän edustajien kautta. Ole yhteydessä.
  • Niini Hankaniemi, Kokkolan kaupunki, sivistystoimi
  • Anneli Kauppi. Kokkolan suomalainen lukio
  • Mari Pitkänen, Halkokarin koulu
  • Petri Saari, Vetelin Lukio, etäyhteydellä 14.40 alkaen
  • Helena Änäkkälä, Kannuksen lukio, BMOL - Keski-Pohjanmaan piiri
  • Jonas Sandlin, KIP Service
  • Mika Väisälä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
  • Jana Holm, Centria-ammattikorkeakoulu
  • Emilia Sainio, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Centria-ammattikorkeakoulu, MAOL-Keski-Pohjanmaa ry
  • Ismo Hakala, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  • Pentti Impiö, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

LUMA-keskus Suomi verkoston yhteystiedot

https://www.luma.fi/keskus/yhteystiedot/