Tutkimus

LUMA-aiheiden tutkimusta raportoidaan Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa LUMA-aiheisissa opinnäytetöissä ja tieteellisissä konferenssi/journal-julkaisuissa.

Opinnäytetyöt

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutuksessa valmistuu vuosittain matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen liittyviä opinnäytetöitä, joita haluamme esitellä myös LUMA-keskuksen kautta.

Hietamäki, E., Ekaluokkalaisten käsityksiä matematiikasta, 2020

Oja, M., "Vielä lisäisin, että oli mukava tehtävä, sai hymyn huulille" : tanssillisten ja kehollisten harjoitusten mahdollisuuksista lukujonotaitojen oppimisen edistämisessä, 2020

Sipiläinen-Ersta, J., Matematiikan sanalliset tehtävät ja niiden opettaminen alkuopetuksen opettajien kokemana, 2020

Toivonen, K., Maahanmuuttajaoppilaan kokemuksia matematiikan ja kielitiedon kielentämisestä, 2020

Mäki, N., Vihelä, E., "Kumpi on suurempi, puolet kolmasosasta vai kolmasosan puolikas?" : murtolukukäsitteen opettaminen kolmessa kolmannen luokan oppikirjassa, 2019

Suomela, E., Perusteita toiminnallisille työtavoille matematiikan opetuksessa, 2018

Julkaisut

Myllymäki, M., Impiö, P., Hakala, I., (2021), "Collaboration network for inspiring children and youth into science, mathematics and technology in Finland", to be published in Proceedings of the Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering.