Tiedeluokka Kokko

Tavoitteena on siivittää tiedeluokkatoiminta opettajankoulutuksen ja Kokko-verkkoympäristön avulla koko maakunnan alueelle.

KOKKO-tiedeluokan tavoitteena on toteuttaa LUMA-aineisiin liittyvää toimintaa useassa paikassa ja maakunnan alueella myös virtuaalisesti.

  • Tiedeluokkia voidaan hyödyntää monilla tavoilla, ja toimintaa voidaan suunnitella yksilöllisesti kunkin koulun tarpeisiin sopivaksi.
  • Oppilasryhmät opettajineen voivat tulla tiedeluokkiin toteuttamaan tutkimuksellista oppimista.
  • Valmiita työohjekokonaisuuksia on valittavana eri luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyen.
  • Lukio- opiskelijat voivat esimerkiksi tehdä opetussuunnitelmaan kuuluvan työelämääntutustumisjakson tiedeluokan yhteydessä.Myös koulun kerhotoiminnan järjestäminen tiedeluokan laboratoriotiloissa on mahdollista.
  • Tiedeluokka toimintaa kehitetään edelleen Kokkolan yliopistokeskuksen ja Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa tiedeluokan toteuttamisessa. Tiedeluokka Kokon kemiaan liittyvät laboratoriotilat sijaitsevat ammattikorkeakoulun tiloissa ja töiden ohjauksesta vastaa pääsääntöisesti Centrian henkilökunta. Tiedeluokan teknologiaan liittyviä aktiviteetteja, kuten esimerkiksi erilaisia Arduino-työpajoja ja 3D-tulostukseen tutustumista toteutetaan puolestaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tiloissa sijaitsevassa tiedeluokassapääsääntöisesti yliopiston henkilökunnan toimesta. LUMA-keskuksen tiedeluokassa toteutetaan myös Kokkolan yliopistokeskuksen luokanopettajien aikuiskoulutuksen ympäristöopin yhteisiä projekteja ja järjestetään ympäristöopin opetusta.

Virtuaalinen tiedeluokka KOKKO

Keski-Pohjanmaa on maantieteellisesti varsin laaja ja hajanainen alue. Jotta tulevaisuudessa tiedeluokkatoimintaan voisivat osallistua myös kauempana fyysisesti sijaitsevat koulut, on Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus alkanut kehittämään virtuaalista tiedeluokkamallia, joka pohjautuu vahvasti videoteknologioiden hyödyntämiseen. Virtuaalinen tiedeluokka KOKKO hyödyntää videoteknologioita ja mahdollistaa muun muassa videomuotoisen oppimateriaalin tuottamisen ja jakelun eri kouluasteille.

Mitä virtuaalisesta tiedeluokasta löytyy?

Virtuaalisesta tiedeluokastamme löydät videoiden ja työohjeiden muodossa erilaista LUMA-sisältöä. Kokoamme sinne kouluasteittain ryhmiteltynä lainattavien välineiden esittelyjä ja ohjeita käytöstä. Olemme aloittaneet myös erilaisten opetuskokonaisuuksien tarjonnan ja esittelyn tätä kautta. Yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskuksen luokanopettajakoulutuksen kanssa avaamme monia opiskelijoiden suunnittelemia ja kokeilemia ideoita ja työohjeita kaikkien innokkaiden käyttöön.
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen live-tapahtumat avautuvat myös virtuaalisesta tiedeluokasta. Niistä uutisoidaan aina erikseen.
Voit esittää myös toiveita, mitä haluaisit löytää täältä.

Miten sinne virtuaaliseen tiedeluokkaan pääsee?

Klikkaa vain yläpalkin VIRTUAALI-KOKKO nimeä ja pääset tutustumaan tiedeluokkamme virtuaaliseen tarjontaan.


Mistä tiedeluokan nimi KOKKO tulee?

Tiedeluokan nimi tulee vanhasta kotkaa tarkoittavasta sanasta KOKKO. Maakotka ja etenkin merikotka on alueellemme tyypillinen iso petolintu, jonka näkeminen aina sävähdyttää. Ajattelemme, että KOKKO nimi jaksaa ja voi lennättää LUMA-tarjonnan jokaiseen oppimisyhteisöön alueellamme. Osallistu siis tiedeluokkamme toimintaan ja kutsu meidät myös käymään!