LUMA-keskus Suomi verkoston kehittämispäivät Kokkolassa

LUMA-keskus Suomi verkosto (11 yliopistoa ja 13 keskusta) järjesti vuosittaiset kehittämispäivät Kokkolan yliopistokeskuksessa 5. - 6.10. LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä turvata LUMA-osaajien riittävä määrä sekä osaamisen korkea taso koko maassa. Kehittämispäivien keskusteluteemat koskettivat pitkälti valtakunnallisen tehtävän tavoitteiden toteutumista ja vuoden 2024 tavoitteita. Samalla verkoston toimijoille ja johtokunnan jäsenille oli mahdollista avata LUMA-toiminnan yksityiskohtia Keski-Pohjanamaalla ja tutustua tiloihimme.

Tags: Tapahtuu