Tervetuloa "Lumitutkimuksia opetuksessa" iltapäiviin!

Lumitutkimuksia opetuksessa -täydennyskoulutuksessa (1 op) pääset päivittämään tietojasi ja taitojasi hyödyntää luontoa oppimisympäristönä osana opetusta. Koulutuksessa saatetaan yhteen koulun lähiluonto oppimisympäristönä, havaintojen ja aineiston keruun tekeminen ympäristöstä sekä kansalaishavainnointi. Koulutuksen lähtökohtina on oppilaiden osallisuus oppimiseen ja yhteiskuntaan, korkeatasoinen luonnontieteiden ja matematiikan opettaminen lapsen tai nuoren kehitystason huomioiden sekä ilmiökeskeisyys opetuksessa.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaan LUMAn lumoa -täydennyskoulutusta, ja se on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen LUMA-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen kanssa. Koulutus on vesokelpoinen ja osallistujalle maksuton.

Järjestämme koulutuksia järjestetään kevään 2023 aikana kolmella paikkakunnalla. LUMA-keskus Lappi järjestää Rovaniemellä myös 15.3 samansisältöisen koulutuksen.

Miksi tähän koulutukseen?

Osallistuja saa koulutuksesta valmiuksia luonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä. Oppii tekemään lumikuoppatutkimuksen, kansalaishavaintojen käyttämisen osana opetustaan, lumitutkimuksien tekemisen keskeisiä käsitteitä ja tutkimusta.

Mitä sinä saat tästä?

Osallistuja saa tietoa ympäristön lumesta ja sen tilasta. Koulutus tarjoaa työkaluja lähiympäristön käyttöön omassa opetuksessa. Tietoa lumitutkimuksista, siihen käytettävistä välineistä ja kuinka ne saa käyttöön omaa opetusta ajatellen. Tietoa kansalaishavaintojen tekemisestä ja raportoinnista tietoa kerääville tahoille. Valmiuksia toteuttaa lumitutkimuksia osana omaa opetusta. Verkostoidut paikallisen LUMA-keskuksen, aiheesta kiinnostuneiden opettajien sekä ympäristöä tutkivien henkilöiden kanssa.

Esimerkkejä LUMA-keskus Lapin koostamistamista tutkimuksista, joita teemme iltapäivässä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Opettajille kaikilla asteilla esiopetuksesta, perusopetukseen sekä toiselle asteelle. Koulutus tarkastelee luontoa oppimisympäristönä erityisesti luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen näkökulmista eri tasoilla.

Kouluttajat

Kouluttajana toimivat Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen ja Keski-Suomen LUMA-keskuksen LUMA-koordinaattorit ja koulutuksen asiantuntijoina ovat Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkijat Sirpa Rasmus ja Leena Leppänen.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan yksi opintopiste. Koulutus on kaksi osainen ja koostuu ennakkotehtävästä ja sitä seuraavasta lähikoulutusiltapäivästä. Koulutusta on mahdollisuus laajentaa yhdellä opintopisteellä (yhteensä kahden opintopisteen kokonaisuudeksi) tekemällä oman oppijaryhmän kanssa luonnossa opetuskokeilun, raportoimalla sen sekä palauttamalla raportin. Koulutuspäivä sisältää luennon, toiminnallisen lumikuoppatutkimus -työpajan tekemisen ulkona sekä pohdinnan luonnon hyödyntämisestä omassa opetuksessa.

  1. Ennakkotehtävä (1,5 h): Luentovideoiden katsominen (kaksi n. 30 minuutin luentoa)

  1. Lähikoulutuspäivä (1+3 h): Luentovideoiden läpikäynti koulutuspaikalla (1 h), jos olet katsonut luentovideot etukäteen, ensimmäinen tunti on vaihtoehtoinen osallistua. Toiminnallinen Lumitutkimuksia -työpaja (2 h). Kokemusten reflektointi ja soveltaminen omaan opetukseen sopivaksi. Pohdinta ja jäsentäminen luonnon hyödyntämisestä omassa opetuksessa (1 h).

Valinnainen jatko:

  1. Luonnon hyödyntämisestä oppimisympäristönä opetuskokeilu oppilasryhmän kanssa. Kokeilun raportointi.

  1. Osaamisen syventäminen ja lisämateriaalien löytäminen maksuttomalta verkkokurssilta (verkkokurssin laajuus 2 opintopistettä).

Koulutuksen paikkakunta ja aikataulu

  • Kevään koulutukset pidetty. Jos aihepiiri kiinnostaa niin meillä on mahdollisuus järjestää syksyllä 2023 vastaava koulutus. Ole yhteydessä

Ota yhteyttä kouluttajaan

Lisätietoja yleensä: kp-luma@jyu.fi

Pentti Impiö
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
puh. 040-561 82 81
etunimi.sukunimi@jyu.fi

Annniina Koliseva
Keski-Suomen LUMA-keskus
Jyväskylän yliopisto
puh. 050-472 4151
etunimi.sukunimi@jyu.fi