LUMA-info

LUMA-keskus Suomi on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama verkosto, jonka tehtävänä on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoima paikallisorganisaatio koulujen, korkeakoulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla.

Keskus edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa sekä yhteisen strategian että pitkän aikavälin ja vuotuisten toimintasuunnitelmienkin mukaisesti. LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2021–2024.

Organisaatio

LUMA-keskus Suomi on organisaatioltaan nk. johdettu verkosto, joka vahvistaa ja edistää alueellisten, tiede-/teknologiayliopistojen ja yliopistokeskusten yhteydessä toimivien LUMA-keskusten yhteistä toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimipisteet palvelevat pääsääntöisesti omalla toiminta-alueellaan.

 1. Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus
 2. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 3. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
 4. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
 5. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
 6. LUMA-center Åbo Akademi
 7. Aalto-yliopisto Junior
 8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
 9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
 10. LUMA-keskus Saimaa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto + Saimaan ammattikorkeakoulu)
 11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
 12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden Yliopistokampus)
 13. Juniversity (Tampereen yliopisto)