Tiedeluokka KOKKO tiedeviikko viikolla 19. Ilmoita luokkasi työpajaan NYT!

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus aloittaa uuden tiedekasvatus ja LUMA-tapahtuman toukokuussa viikolla 19. Järjestämme viikon aikana erilaisia LUMA-aiheisia työpajoja yhdessä Centria AMK:n ja Kokkolan yliopistokeskuksen luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijoiden kanssa. Työpajat ovat suunnattu perusopetuksen 5.– 9. Luokkien oppilaille ja heidän opettajilleen.

Työpajojen aiheina ovat mm. matemaattinen pakohuone, Arduino työpaja, kokeellinen työpaja kemian laboratoriossa sekä työpaja digitaalisesta lajintunnistuksesta tekoälyä kokeillen. Voit kysyä lisätietoja työpajoista kp-luma@jyu.fi tai 040-5618281 Pentti Impiö . Opettaja ja luokka voi varata itselleen sopivan työpajakäynnin 26.4 klo 13.00 avautuvan ilmoittautumisen jälkeen oheisista linkeistä avautuvalla lomakkeella. Kun työpaja on varattu niin toinen ei voi varata sitä enään!

MATEMAATTINEN PAKOHUONE

Työpajassa ryhmä kohtaa pakohuonetilassa matemaattisesti ratkaistavia tehtäviä. Pakohuonetilassa luokka jaetaan ensin neljän osaan ja tehtävän edetessä ryhmät yhdistyvät. Työpaja soveltuu 5. - 9. luokille. Pakohuoneen arvioitu kesto n.45 min ja siirtymiset, ohjeistukset ym. 15 min. Kokonaiskesto n. 1 h. Kokoontuminen ennen työpajan alkua Centria AMK:n aulassa Talonpojankatu 2 A.

8.5.2023 klo 9.15-10.15 Matemaattinen pakohuone 8.5
8.5.2023 klo 10.20-11.20 Matemaattinen pakohuone 8.5
8.5.2023 klo 12.00-13.00 Matemaattinen pakohuone 8.5
8.5.2023 klo 13.15-14.15 Matemaattinen pakohuone 8.5
8.5.2023 klo 14.20-15.20 Matemaattinen pakohuone 8.5
9.5.2023 klo 9.15-10.15 Matemaattinen pakohuone 9.5
9.5.2023 klo 10.20-11.20 Matemaattinen pakohuone 9.5
9.5.2023 klo 12.00-13.00 Matemaattinen pakohuone 9.5
9.5.2023 klo 13.15-14.15 Matemaattinen pakohuone 9.5
10.5.2023 klo 9.15-10.15 Matemaattinen pakohuone 10.5
10.5.2023 klo 10.20-11.20 Matemaattinen pakohuone 10.5
10.5.2023 klo 12.00-13.00 Matemaattinen pakohuone 10.5
10.5.2023 klo 13.15-14.15 Matemaattinen pakohuone 10.5

MUOVIA MAIDOSTA TYÖPAJA

Muovituotteet hajoavat luonnossa hitaasti, minkä johdosta ne kerääntyvät luontoon. Tässä työssä valmistetaan tärkkelyksestä luonnossa hajoavaa muovia, eli biomuovia.

Kokoontuminen ennen työpajan alkua Centria AMK:n aulassa Talonpojankatu 2 A, mistä työpajan pitäjät noutavat ryhmän Centrian kemian laboratorioon. Kokonaiskesto 1 h
Max 20 oppilasta.

8.5.2023 klo 12.00-13.00 Muovia maidosta 8.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
9.5.2023 klo 12.00-13.00 Muovia maidosta 9.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
10.5.2023 klo 12.00-13.00 Muovia maidosta 10.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
11.5.2023 klo 12.00-13.00 Muovia maidosta 11.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
12.5.2023 klo 12.00-13.00 Muovia maidosta 12.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE

ARDUINO TYÖPAJA

Työpajassa tutustutaan Arduinon ohjelmointiin toiminnallisten harjoitusten avulla.

Kokoontuminen ennen työpajan alkua Centria AMK:n aulassa Talonpojankatu 2 A. Kokonaiskesto 1 h.

8.5.2023 klo 12.00-13.00 Centrian tietotekniikan Arduino-paja 8.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
10.5.2023 klo 12.00-13.00 Centrian tietotekniikan Arduino-paja 10.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE

LAJINTUNTEMUKSEN HARJOITTELUA TEKOÄLYN AVULLA

Työpajassa kokeillaan ryhmän kanssa:
1. Lintujen äänien tallentamista puhelimen/iPadin "Muuttolintujen kevät" sovelluksen avulla. Tallenteesta tunnistetaan tekoälyn avulla lajeja ja opetamme tekoälyä toimimaan paremmin. Esimerkki avaa tekoälyn toimintaperiaatetta ja keräämme kansalaistieteen hengessä äänimateriaalia Jyväskylän yliopiston tutkijoiden käyttöön.
2. Kasvien, sienten ja eläinten tunnistamista ja havaintojen lähettämistä tekoälyä hyödyntävällä "iNaturalist/Seek" sovelluksella. Kokeillaan yhteisen eliökokoelman koostamista työpajan tehdyistä havainnoista.

Työpaja pidetään ulkona (säävaraus) opettajan kanssa sovittavassa paikassa. Kokonaiskesto 1.5 h Tarvittaessa aikataulua voidaan säätää päivän sisällä työpajan varaavan ryhmän kanssa.

8.5.2023 klo 8.00-9.30 Lajintuntemuksen harjoittelua tekoälyn avulla 8.5 VARATTU
9.5.2023 klo 8.00-9.30 Lajintuntemuksen harjoittelua tekoälyn avulla 9.5 VARATTU
10.5.2023 klo 8.00-9.30 Lajintuntemuksen harjoittelua tekoälyn avulla 10.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
11.5.2023 klo 8.00-9.30 Lajintuntemuksen harjoittelua tekoälyn avulla 11.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
12.5.2023 klo 8.00-9.30 Lajintuntemuksen harjoittelua tekoälyn avulla 12.5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE