Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus

OSA LUMA-KESKUS SUOMEA

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoima paikallisorganisaatio luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla.
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus on osa LUMA-keskus Suomea, jonka tehtävänä on edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa sekä yhteisen strategian että pitkän aikavälin ja vuotuisten toimintasuunnitelmienkin mukaisesti.
LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2021–2024.