Tiedeluokka KOKKO liitää kouluihin!

Keski-Pohjanmaan Tiedeluokka KOKKO vieraili 15. ja 16.9 2021 Rahkosen koululla Ullavassa. Mukana oli kouluttajana Tommi Nurmi sekä auton täydeltä koodauksen ja ohjelmoinnin opetukseen tarkoitettua opetusvälineistöä.Päivän koulutettavina olivat Rahkosen koulun 1-2 -luokan oppilaat sekä heidän opettajansa. Aamu aloitettiin leikkimällä pihalla robotteja sekä hyödyntämällä koulun pihalle piirrettyä ruudukkoa. Syksyisen aamun koleus alkoi vaikuttaa vähitellen innokkaisiin oppilasrobotteihin ja näin koko robottiryhmä siirtyi pihaleikkien jälkeen sisälle luokkaan. Luokassa oppilaat piirsivät kukin oman robotin. Tehtävänä oli myös keksiä robotille nimi ja tehtävä. Samalla Tommi valmisteli reippaasti ensimmäisen opetustuokion ja niin robottipiirrokset jätettiin hetkeksi tauolle. Ensimmäisenä oppilaat pääsivät ohjelmoimaan Pro-Bot -nimisiä laitteita. Niissä riittikin opittavaa pitkäksi aikaa ja jo jonkin ajan kuluttua lapset suoriutuivat oikein taitavasti noiden robottien ohjelmoinnissa.

Pro-Bottien jälkeen lapset jatkoivat ohjelmointitaitojen opiskelua iPadilla Osmo Coding -ympäristöä hyödyntäen. Taitoja kertyi niin kivasti että pelin sankari pääsi jo tekemään mukavan pitkiä pyrähdyksiä lasten ohjelmoimana.

Koodauspäivä päättyi tilanteeseen että jokaisen oma piirretty sekä nimetty erikoistaitoinen robotti koristi luokan seinää ja päivän aikana opitut ohjelmoinnin alkeet olivat jokaisen lapsen ajatuksissa. Tiedeluokan vierailu onnistui siis oikein mainiosti ja sekä oppilaat että opettajakin jäivät kiitollisina odottamaan tiedeluokan seuraavaa vierailua.

16.9 koulutettavina olivat Rahkosen koulun 3-6 -luokan oppilaat sekä heidän opettajansa. Luokka jaettiin aluksi kahteen ryhmään eli ryhmä 3-4 lk sekä 5-6 lk. Ryhmä 3-4 lk aloitti opettelemaan ohjelmointia Pro-Bot -robottien avulla. Ryhmä tekikin taitavia löydöksiä erilaisia haasteita kohdaten ja oppimista tapahtui hurjasti.

Samaan aikaan ryhmä 5-6 opetteli ohjelmoinnin taitoja Osmo Coding -ympäristössä. Oppilaat rakensivat pitkiä koodeja Osmon peliympäristössä ja saavuttivat näin huikeita taitoja ohjelmoinnissa. Ryhmät vaihtoivat paikkoja ensimmäisen tuokion jälkeen eli ryhmä 3-4 aloitti Osmojen parissa ja ryhmä 5-6 jatkoi Pro-Botien äärelle. Näilläkin rasteilla molemmissa ryhmissä saavutettiin oikein hienoja oppimistuloksia.

Lounaan jälkeen kaikki 3-6 -luokan oppilaat tutustuivat Sphero Bolt -robotteihin ja niiden ohjelmointiin iPadia hyödyntäen. Kun perusasiat oli opittu, ohjelmoinnin opiskelua lähestyttiin haasteen kautta. Oppilaat rakensivat pareittain liikuntasaliin ensin liikuntavälineistä erilaisia ratoja. Kun rata sitten oli valmis, sitä ei saanut enää muotoilla. Haasteena oli ohjelmoida Sphero -robotti kulkemaan läpi tuo juuri rakennettu rata siten että robotti koskettaa vain liikuntasalin lattiaa eikä radan liikuntavälineitä. Hurjien pohdintojen jälkeen kaikki parit saivat robottinsa menestyksekkäästi ohjelmoitua kulkemaan ratansa läpi.

Koodauspäivän päätteeksi oppilaat siistivät salin ja luokan sekä auttoivat vielä Tommia siirtämällä robotit takaisin autoon. Tiedeluokan vierailu onnistui siis oikein mainiosti ja sekä oppilaat että opettajakin jäivät kiitollisina odottamaan tiedeluokan seuraavaa vierailua.

Jos kiinnostuit myös niin ole aktiivinen ja tiedustelu tiedeluokka vierailumahdollisuutta tai välineiden lainausta meiltä.