Tutustu "Luonto oppimisymparistönä" kurssiin

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta

LUMAn lumoa täydennyskoulutuskokonaisuuden LUONTO OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ osioissa käsitellään luontoa eheyttävää ja laaja-alaista opetusta edistävänä oppimisympäristönä LUMA-aineissa. Kurssin aiheena ovat muun muassa erilaiset työtavat koulun lähiluonnossa ja kansallispuistoissa, projektiopiskelu, havainnointi ja datan kerääminen digitaalisesti sekä kansalaistiede. Ulkona oppimisen monitieteiset työtavat tulevat tutuiksi. Kurssilla hyödynnetään avointa tutkimustietoa, ja edistetään vuorovaikutusta aiheesta tutkimusta tekevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kurssilla tutustutaan luonnon ja ympäristön tutkimuskeskuksiin ja kansallispuistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksen tukena. Keskeisinä teemoina ovat biodiversiteetti ja uudet teknologiat opetuksessa.

Kurssi koostuu neljästä osiosta, joita ovat

 1. Työtapoja koulun lähiluonnossa
 2. Kansalaistiede/kansalaishavainnointi
 3. Kansallispuistot ja kouluyhteistyö
 4. Tutkimusasemat ja kouluyhteistyö
 • Jokaisessa osassa VIDEOPUHEENVUOROJA osioiden aihepiireihin liittyen. Toivomme puheenvuorojen herättävän kurssilaisten kiinnostuksen perehtyä aihepiiriin tarkemmin ja antavan ideoita kuinka omaan opetukseen luontoa oppimisympäristönä voi liittää.
 • Työtapoja koulun lähiluonnossa ja havainnointi -osioon on koottu Suomen LUMA-keskusten tarjoamia mahdollisuuksia ulkona tapahtuvaan opetukseen, digitaalisia lajintunnistussovelluksia ja verkkosivuja, ja muuta materiaalia, joista löytyy tietoa ulkona oppimisen mahdollisuuksista. Lisäksi esittelemme teemapäiviä ja tapahtumia.
 • Kansalaistiede/kansalaishavainnointi -osiossa olemme koonneet verkkosivuja kansalaishavainnointiin ja erilaisia esimerkkiprojekteja, joita koulut ovat tehneet. Kansalaishavainnointi tuo työn lähemmäksi tutkimusta ja osaksi suurempaa kokonaisuutta ja luo siihen merkityksellisyyttä.
 • Lisäksi esittelemme Suomen kansallispuistoja ja luontokeskuksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia kouluille.
 • Esittelemme myös, minkälaista kouluyhteistyötä yliopistojen tutkimusasemat tekevät.

Kuinka pääset kurssille ja tutustumaan sisältöön?

Kirjaudu kurssialueelle, jollain olemassa olevalla tunnuksellasi tai tee ihan uusi itsellesi.

Vastaa kirjautumisen jälkeen heti VÄHINTÄÄNKIN ALOITUSKYSELYYN, jotta saamme tiedon kaikista kurssilla käyneistä kokonaisuuden rahoittajalle eli Opetushallitukselle!

 • Kysely tehdään täysin anonyymisti ja se vie aikaa vain minuutteja ja se ei sido sinua mihinkään laajempaan tekemiseen vielä!

Tutustu sen jälkeen kurssin sisältöön haluamastasi näkökulmasta.

 • Kurssille on koottu laajasti materiaalia ja ei ole mitenkään välttämätöntä tutustua kaikkeen!
 • Oleellista on, että jos löytäisit EDES YHDEN pienenkin asian, joka voisi auttaa omassa työssäsi ja saisi sinut innostettua selvittämään asiasta lisää.
  • Esim. yhdenkin videopuheenvuoron kuuntelu voi olla jo antoisa eli katso ainakin ne läpi ja valitse kuunneltavaksi, vaikka kävelylenkillä!
  • Pienikin idea opetukseen liitettäväksi esim. kuinka tunnistan lintujen ääniä uusilla tekoälyä soveltavilla sovelluksilla tai kuinka voisin hyödyntää lähellä sijaitsevaa kansallispuistoa opetukseni yhteydessä.
 • Jos et löydä jostain asiasta tietoa niin kerro siitä, jollain kurssin viestialueella niin voimme vastata sinulle!

Toivottavasti innostut myös laajemmin tutustumisen jälkeen.

 • Voit esitellä itsesi muille osallistujille ja tutustua muihin kurssilaisiin.
 • Voit laatia ytimekkään suunnitelman, kuinka voisit liittää ”Luontoa oppimisympäristönä” kurssiaineiston pohjalta nousseen idean myötä omaan opetukseesi.
  • Suunnitelmaa ei tarvitse toteuttaa, mutta se jaetaan kurssilaisten tietoon ja ne ovat vapaasti kaikkien osallistujien luettavissa.
 • Anna meille palautetta, kun olet tehnyt kokonaisuuden!
 • Kurssikokonaisuuden suorittamisesta saat erillisen todistuksen!

Ennakkotietona kerromme, että syksyllä järjestämme yksittäisistä kurssin aiheista työpajoja, joissa perehdytään asioihin ihan kädestä pitäen. Toiveita saa esittää tuolla kurssin keskustelualueilla ja huomioimme ne varmasti.

Tervetuloa kurssille oppimaan!